Kojim specijalnim metodama majka može otkriti anomalije deteta u toku trudnoće?

Posted by

addwigs ukPoliklinika-Novakov-logo

 


Piše: Dr Lepeš Bingold Brigita – specijalista ginekolog – akušer

Morfološke anomalije mogu zahvatiti bilo koji organ ili organski sistem na plodu i biti uzrokovane spoljnjim/lekovi,zračenja,toksične supstance ili untrašnjim genetskim uzrocima. Postoje i anomalije koje ne dovode do promena na plodu te se tokom trudnoće ne mogu ni na koji način utvrditi, nego tek nakon poroaja (slepilo ,gluvoća,mentalna retardacija…)

Foto Naslovna: Designed by Freepik

Određeni broj anomalija možemo odkriti na redovnim ultrazvučnim pregledima ploda.

Neke promene možemo videti samo u odredjenom vremenskom periodu i zato danas postoje preporuke o potrebnim ultrazvučnim pregledima. U svakodnevnom žargonu nazivaju se ekspertni ultrazvučni pregledi. Ovi pregledi se obavljaju u odredjeno vreme koje je najpovoljnije da se odkriju anomalije, i izvode ih za to obučeni lekari.

Prvi ekspertni ultrazvučni pregled radi se izmedju 12 i 14 nedelje trudnoće. Na ovom pregledu se prate tkz.markeri na plodu (nosna kost, nabor na bebinom vratu, protoci kroz bebino srce i jetru …) koji se komparirarju sa laboratorijskim nalazom krvi majke ( duble test) te se nakon dan dva dobijaju konačni rizici da beba ima neku od tri najčešće hormozomopatija(Downov ,Edwards ili Patau sindrom)Sigurnost ovog testa je 85%

Ako bismo želeli veći stepen sigurnosti danas postoji mogućnost neinvazivne dijagnostičke metode (analiza fetalne DNK izolovane iz krvi majke)koja sa 99 % sigurnosti može da odredi ne samo ove tri najčešće nego i veći broj redjih hromozomopatija.

Jedina metoda koja 100% daje sliku bebinih hromozoma je amniocenteza (uzorak plodove vode koji se uzima izmedju 16 i 18 nedelje trudnoće),ali ova metoda je invazivna i nosi sobom odredjeni rizik od pobačaja

Drugi ekspertni ultrazvučni pregled radi se izmedju 23 i 26 nedelje trudnoće kada je plod dovoljno velik i razvijeni su organi da bi se procenio njihov izgled i funkcija .Ovim ultravučnim pregledom pored ostalih organa veliki akcenat je na posmatranju anomalije srca (fetalnaehokardiografija)jer su anomalije srca najčešće zastupljene anomalije .

Biopsija horionskih čupica (CVS) se radi od 9-11nedelje trudnoće pruža mogućnost rane dijagnostike hromozomskih anomalija ali je invazivna metoda i povezana sa većim rizikom od pobačaja.

Iako se danas zahvaljujući ,tehničkim i laboratorijskim dostignućima, povećao broj anomalija koje možemo utvrditi tokom trudnoće,još uvek postoji veliki broj promena na plodu koje ostaju neodkrivene do porodjaja. Na nama lekarima je da svakodnevnim usavršavanjem svog znanja i prihvatanjem i korišćenjem novih dostignuća odkrijemo one anomalije koje su dostupne našoj detekciji,a buduće mame bi trebale da urade za bebu sve što do sad stoji na raspolaganju